Schooldocumenten

Op deze pagina vindt u diverse schooldocumenten welke voor u van belang zijn en u vanaf deze pagina kunt downloaden.

 

De schoolorganisatie
Schoolgids 2019-2020
- Schoolgids 2019-2020 algemene informatie SKOSO

- Inhoud thematisch werken, wereldoriëntatie

- Beknopte brochure

Zorgdocument 2019-2024

- Externe vertrouwenspersoon

 

Aanmelden en verlof
- Aanmeldingsformulier nieuwe leerling
- Verlofformulier

Luxe verzuim:

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.
- Aanname, schorsing en verwijdering

 

Protocollen en regelingen
- Douchen na de gym
- Medisch handelingsprotocol
- Afspraken voor en door kinderen van basisschool de Sprongh

 

Diversen

SKOSO en AVG

- Communicatieplan

Medische protocollen

Vanuit medisch oogpunt zijn er diverse protocollen beschikbaar. We werken met een intern protocol en daarnaast stelt de GGD ook diverse informatiebrieven beschikbaar welke relevant zijn voor scholen. Hieronder vindt u de belangrijkste op een rijtje. 

 

Interne documenten

-Medisch handelingsprotocol
(Dit document bevat het aanvraagformulier voor ondersteuning bij medicijngebruik)

 

GGD documenten

Informatiebrief luizen
(Wij controleren de kinderen elke woensdag na de vakantie op luizen)
Informatiebrief kinkhoest
Informatiebrief Q-koorts
Informatiebrief waterpokken