Uw kind aanmelden

Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze school, we willen u en uw kind bij voorbaat al van harte welkom heten. 

Het aanmelden van kinderen vindt meestal plaats tijdens de algemene aanmelddatum van de gemeente Sint-Oedenrode. Dit is doorgaans in de laatste week van januari. Voorafgaand aan deze datum is er op school een Open Dag gepland waarbij informatie aan de ouders en/of verzorgers wordt verstrekt. Houd voor de exacte data onze website in de gaten. Ook gedurende het jaar kunnen ouders en/of verzorgers hun kind aanmelden. Hiervoor nemen zij contact op met de directie van de school. Het aanmelden gebeurt middels een aanmeldformulier. Dit formulier vindt u hier.

Na aanmelding zal ruim voor de vierde verjaardag van het kind een uitnodiging naar de ouders worden gestuurd voor een intakegesprek. Vervolgens starten de meeste kinderen een dag na hun vierde verjaardag in groep 1-2. Voorafgaand aan deze eerste schooldag mogen kinderen maximaal 5 dagdelen komen "wennen". Zij draaien dan mee in hun toekomstige groep en maken daarbij kennis met de klasgenootjes en de leerkracht.

Sommige kinderen zijn hun schoolloopbaan op een andere school begonnen en komen als gevolg van een verhuizing naar onze school. In overleg met de ouders én de vorige school wordt hun eerst schooldag op onze school gepland.  


Afspraak maken 
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met de directeur van de school.
Dit kan telefonisch (0413-473659) of per e-mail: info@bsdesprongh.nl