Schooltijden,vakanties en belangrijke data

Schooltijden

Vanaf 1 augustus 2018 zijn wij overgestapt naar het 5-gelijke dagen rooster voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.
Met het 5 gelijke dagen model willen wij een doorgaande lijn in de schooldag creëren. Dat biedt duidelijkheid, rust en structuur voor de kinderen. Deze duidelijkheid bevordert het welbevinden van de kinderen en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Schooltijden groepen 1 t/m 8 (v.a. 01-08-2018):
Maandag t/m vrijdag: van 08.30 uur tot 14.15 uur
inclusief 30 minuten lunchpauze

 

De kinderen zijn elke ochtend vanaf 8.20u welkom op school. Zij mogen dan direct naar de klas waar ze kunnen beginnen met hun startwerkje. De leerkracht heeft zo de mogelijkheid om u als ouder of de leerling zelf nog even te spreken. Het zorgt voor een rustigere opstart van de dag. De bel gaat om 8.27 uur, de kinderen moeten dan uiterlijk op school zijn. 


VAKANTIES 2018-2019:

Herfstvakantie: maandag 15 okt. t/m  vrijdag 19 okt 2018

Kerstvakantie: maandag 24 dec. 2018  t/m vrijdag 4 jan 2019

Voorjaarsvakantie: maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019

Meivakantie: maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Zomervakantie:  maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

 

Vrije (mid)dagen voor alle leerlingen:
2e Paasdag: maandag 22 april 2019 (in meivakantie)

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag: zondag 5 mei ( in meivakantie)

Hemelvaart: donderdag 30 mei en 31 mei 2019

2e Pinksterdag: maandag 10 juni 2019

Laatste schooldag: vrijdag 5 juli (vanaf 12.00 uur)

 

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Open dag
We organiseren dit jaar twee open ochtenden voor nieuwe ouders. Deze zullen zijn op woensdag 16 en vrijdag 18 januari 2019. 

 

Informatieavonden
We willen u graag informeren over het reilen en zeilen in de groep van uw kind.

Deze informatieavonden vinden plaats op maandag 3 september en woensdag 5 september.
Maandag 3 september 2018
Groep 4-5-8: 19.00 tot 20.00. Pauze met koffie en thee. Groep 6/7: 20.15 tot 21.15
Woensdag 5 september 2018
Groep 1-2-3: 19.00 tot 19.15 Inloop met koffie en thee. Start: 19.15 tot 20.15

Donderdag 11 oktober 2018
Algemene informatie avond aangaande de start van het schooljaar, evaluatie en vooruitblik. Voor de groepen 1 t/m 8.

 

Oudergesprekken
We voeren bij de groepen 3 t/m 8 de oudergesprekken met ouders en kind samen. Wanneer u als ouder nog een apart gesprek wil dan kunt u dit gedurende het jaar altijd met de leerkracht plannen. 
25  en 30 oktober: Gesprekken rondom sociaal emotionele ontwikkeling
21 en 26 februari: Rapportgesprekken
20 en 25 juni: Rapportgesprekken

 

Studiedagen en verlof

Studiedagen 2018-2019

- Donderdag 4 oktober: Groep 1 t/m 8 vrij

- Donderdag 6 december: Groep 1 t/m 8 vrij

- Donderdagmiddag 17 januari (vanaf 12.00u): Groep 1 t/m 8 vrij

- Woensdagmiddag 13 februari (vanaf 12.00u): Groep 1 t/m 8 vrij

- Donderdagmiddag 28 februari (vanaf 12.00u): Groep 1 t/m 8 vrij

- Dinsdag 2 april: Groep 1 t/m 8 vrij

- Vrijdag 19 april: Groep 1 t/m 8 vrij
- Donderdagmiddag 16 mei (vanaf 12.00u): Groep 1 t/m 8 vrij

- Dinsdag 18 juni: Groep 1 t/m 8 vrij

 

Verlofregeling
De gemeente heeft in overleg met de schoolbesturen en de directies van de basisscholen regeling voor schoolverzuim opgesteld. Hierin is aangegeven wanneer wel en wanneer geen verlof verleend mag worden.De verlofregeling vindt u in de schoolgids, op de achterzijde van het verlofformulier en op de website.
Indien u meent een geldige reden te hebben voor extra verlof, dient u dit verlof aan te vragen bij de directeur van de school.
Voor verlof van meer dan 10 dagen dient u uw verzoek te richten aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.
Indien u zonder toestemming uw kind(eren) van school houdt is de directeur VERPLICHT dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Deze kan proces-verbaal opmaken waarna de kantonrechter u kan veroordelen. De eventueel opgelegde boetes kunnen erg hoog zijn. U wordt daarom dringend aangeraden om de bepalingen van de regeling in acht te nemen. 

 

2019-2020

Vakanties

Herfstvakantie             Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019

Kerstvakantie               Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie       Maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari 2020

Meivakantie                 Maandag 20 april t/m vrijdag 1 mei 2020

Zomervakantie            Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020

 

Vrije (mid)dagen voor leerlingen:

Studiedag leerkrachten             Maandag 7 oktober 2019

2e Paasdag                                  Maandag 13 april 2020

Koningsdag                                 Maandag 27 april 2020 (in meivakantie)

Bevrijdingsdag                            Dinsdag 5 mei 2020

Hemelvaart                                  Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

2e Pinksterdag                            Maandag 1 juni 2020

Laatste schoolmiddag               Vrijdag 10 juli 2020 vanaf 12.00 uur