Kinderopvang de Verbinding

Alle vormen van opvang worden verzorgd door de Verbinding in samenwerking met de school. De Verbinding is een kleinschalige organisatie die uitsluitend werkt in Sint-Oedenrode. Gewerkt wordt met goed opgeleide pedagogisch medewerkers. Alle opvang is volledig erkend en wordt regelmatig op kwaliteit getoetst door de GGD in opdracht van de gemeente. U kunt nader kennismaken met de Verbinding via de website www.deverbinding-sintoedenrode.nl
Voor vragen kunt u terecht bij de directie van de Verbinding’ Mw. P. van den Biggelaar tel.06-42270607.

 

Tussenschoolse opvang (overblijven)

In de visie van De Verbinding en de school dient tussen schoolse opvang een rustpunt te zijn voor uw kind tijdens de drukke schooldag, met aandacht voor de vragen van uw kind. Wij stemmen de organisatie daarop af.

De begeleiding is in handen van een gekwalificeerd pedagogisch medewerkster die ook verantwoordelijk is voor de peuteropvang en de BSO, waardoor er veel contact is met de school en de regels goed op elkaar aansluiten en bekend zijn.

De Verbinding verzorgt een complete lunch en kinderen eten aan gedekte tafels. Het is daarom niet nodig om uw kind een lunchpakket mee te geven.

Het overblijven (TSO) kost bij vaste contracten € 2,50 per dag. Wanneer uw kind incidenteel overblijft zijn de kosten € 3,- per keer. U kunt uw kind tot een dag van tevoren hiervoor aanmelden via www.deverbinding-sintoedenrode.nl of onze eigen website, www.bsdesprongh.nl. U gaat hiervoor naar het kopje formulieren. Wanneer uw kind niet komt omdat het ziek is en u hebt uw afmelding doorgegeven, hoeft u niet te betalen. Het is wel belangrijk dat u te allen tijde doorgeeft als uw kind niet komt. Dit om verwarringen in de lijst te voorkomen: telefonisch: 0413-472502 of via mail: olland@deverbinding-sintoedenrode.nl

Wanneer er in de TSO iets is gebeurd met uw kind, neemt de coördinator met u contact op om te bespreken welke acties er ondernomen moeten worden.

Nadere informatie over de TSO en over onze organisatie vindt u op de website: www.deverbinding-sintoedenrode.nl

 

Peuteropvang

Op dinsdag- en op donderdagochtend, telkens van 08.45 uur tot 11.45 uur, kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen en begeleid. Dat gebeurt in een groep van kinderen van dezelfde leeftijd. Het doel is om op een speelse wijze bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van het jonge kind. De peuteropvang werkt nauw samen met school, zodat het kind in de opvang goed wordt voorbereid op zijn schoolloopbaan; doorgaande leerlijnen.

De opvang is erkend in het kader van de wet kinderopvang; wanneer een van beide ouders niet werkt geeft de gemeente een bijdrage in de kosten van de peuteropvang.

 

Kinderopvang 0-4 jaar

Vanaf 5 september 2016 zijn er ook mogelijkheden om kinderen van 0 – 4 jaar op te laten vangen in het gebouw van de Loop’r. Deze opvang wordt op maandag, dinsdag en donderdag aangeboden. Hierbij zal een intensieve samenwerking zijn met peuteropvang, BSO, TSO en de school. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Verbinding.

 

De Verbinding BV

Patty van den Biggelaar

@ info@deverbinding-sintoedenrode.nl

W www.deverbinding-sintoedenrode.nl

Inschrijfformulieren

Middels onderstaande formulieren kunt u uw kind aanmelden voor de BSO, TSO, peuter- en/of kinderopvang. 

- Inschrijfformulier BSO
- Inschrijfformulier TSO
- Inschrijfformulier peuteropvang
- Inschrijfformulier kinderopvang